Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - ONLINE

Cena:

649 zł

Liczba godzin:

48 godzin

Tryb nauczania:

Online

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Kurs przygotuje Cię do samodzielnego planowania i organizowania pracy związanej z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników dzięki wykorzystaniu niezbędnej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki.

Absolwenci kursu otrzymają dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle. Wydajemy uczestnikom kursu zaświadczenia na podstawie §10 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019.391), zgodnie z zatwierdzonym przez Kuratora Oświaty programem.

Przykładowy program nauczania:

 • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy,

 • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”,

 • Metodyka praktycznej nauki zawodu,

 • Umiejętności dydaktyczne.

Program kursu został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, pismem o numerze ŁKO.WNP.5633.1.2020.JO

Efekty kształcenia:

 • samodzielnie poszukuje nowych rozwiązań w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu,

 • wykorzystuje zdobytą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i metodologiczną w procesie kształcenia zawodowego,

 • potrafi planować proces tworzenia własnego warsztatu pracy pedagogicznej,

 • posiada potrzebę ustawicznego doskonalenia,

 • umie zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy oraz napisać scenariusz zajęć,

 • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do zaplanowania własnej kariery zawodowej,

 • potrafi skutecznie wspomagać rozwój zawodowy uczniów,

 • potrafi dokonać ewaluacji pracy.

Wymagania do zapisu:

 • zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391),

 • pełnoletność,

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,

 • przeglądarka internetowa,

 • mikrofon/słuchawki.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.