Asystent rodziny

Cena:

1499 zł

Liczba godzin:

230 godzin

Tryb nauczania:

Online

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Lubisz pomagać? Czujesz satysfakcję, gdy uda Ci się wesprzeć znajomego, który ma kłopoty? Lubisz pracę z dziećmi? Chcesz pomagać rodzinom, które wymagają kompleksowego wsparcia? Praca w charakterze asystenta rodziny to coś dla Ciebie. Na tego typu stanowisku liczy się empatia, umiejętności organizacyjne, wiedza na temat obowiązujących przepisów i przede wszystkim cierpliwość. Będziesz pomagać ludziom z problemami wyjść z dołka, rozwiązać problemy i zawalczyć o lepszą przyszłość dla nich i ich rodzin. Asystent rodziny pracuje bezpośrednio tam, gdzie występuje problem – w domu rodziny, której problemy rozwiązuje. Po kursie online Asystent rodziny zyskasz niezbędną wiedzę, żeby z powodzeniem podjąć pracę na tym stanowisku.

Kurs Asystent rodziny - dla kogo?

Dla każdego kto myśli o pracy na stanowisku asystenta rodziny. Jeżeli umiesz planować, chcesz pomagać innym i masz naturalny talent do rozwiązywania problemów to ta praca jest dla Ciebie. A niezbędną wiedzę zdobędziesz w Żaku na kursie online! Wiedza przekazana na kursie przeznaczona jest dla:

 • osób chcących uzyskać kompetencje wymagane do wykonywania zawodu asystenta rodzinnego;

 • osób zainteresowanych pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz placówkami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi;

 • wszystkich zainteresowanych tematyką diagnozy systemów rodzinnych.

Czego się nauczysz na kursie Asystent rodziny w Żaku?

Nasi trenerzy przygotują Cię do podjęcia pracy na stanowisku asystenta rodziny. Dlatego w trakcie zajęć poznasz wybrane zagadnienia prawne z różnych obszarów. Od prawa administracyjnego na prawie pracy kończąc. Wszystko po to żebyś mógł poznać regulacje prawne i lepiej wspierać swoich podopiecznych.

Podstawowym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Jak stanowi ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - asystent rodziny to wykwalifikowany specjalista, który udziela rodzicom indywidualnych konsultacji wychowawczych. Motywuje ich do brania udziału w zajęciach grupowych i dba o rozwój umiejętności psychospołecznych. Asystent rodziny monitoruje również postępy podopiecznych w realizacji wspólnie opracowanego planu pracy.

Aby lepiej doradzać w kwestii zarządzania domowym budżetem wprowadzimy Cię w świat ekonomii. Na kursie nauczysz się zasad organizacji gospodarstwa domowego. Dowiesz się jak analizować problemy i potrzeby rodziny, a co ważniejsze – jak sporządzać plan pracy i wspólnie go realizować. Nauczysz się także metod opieki nad dziećmi, dbania o ich rozwój psychofizyczny – od niemowlaka po młodzież w wieku szkolnym. Kluczowa będzie wiedza z pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej. Dzięki zdobytej wiedzy szybko zdiagnozujesz problemy i będziesz w stanie rozwiązywać kryzysowe sytuacje w rodzinie.

Nasz program nauczania spełnia wymagania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (decyzja nr 1/2022/Ar).

Nauka w Żaku jest szybka i wygodna

Co Ci da nauka na kursie w Żaku?

Efekty kształcenia:

 • Nabycie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań zawodowych w pracy asystenta rodziny.

 • Umiejętność udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy przez członków rodziny.

 • Posiadanie wiedzy w zakresie wspierania aktywności społecznej rodzin.

 • Zdolność podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

 

Program nauczania:

 • Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 • Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego;

 • Zadania i uprawnienia asystenta rodziny;

 • Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;

 • Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę;

 • Analiza potrzeb i problemów rodziny;

 • Sporządzanie planu pracy z rodziną;

 • Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym;

 • Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;

 • Problematyka mediacji w rodzinie;

 • Edukacja zdrowotna;

 • Pielęgnacja niemowląt i dzieci;

 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży;

 • Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka;

 • Definicje rodziny, jej strukturę, funkcje oraz potrzeby i problemy;

 • Charakterystyka problemów rodziny;

 • Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych;

 • Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem;

 • Etyka pracy asystenta rodziny;

 • Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny;

 • Metodyka pracy asystenta;

 • Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie;

 • Komunikacja interpersonalna;

 • Praktyka zawodowa

Wszystkiego nauczysz się na naszej platformie e-learningowej: www.platforma.zak.edu.pl

Wymagania zapisowe:

 • pełnoletność,


 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,


 • przeglądarka internetowa,


 • mikrofon/słuchawki

 • wyższe wykształcenie na dowolnym kierunku lub wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana).


Cenę kursu automatycznie dzielimy na 3 raty. 

Dowiedz się więcej

V

Materiały do pobrania

V

Szczegółowe informacje

V