Pakiet biurowy Office

Od podstaw do eksperta

Cena:

949 zł

Czas trwania:

90 godzin

Tryb nauczania:

Online

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Kurs jest skierowany do osób które użytkują komputer na poziomie podstawowej obsługi.

Celem kursu jest nabycie umiejętności swobodnego korzystania z pakietu biurowego Microsoft Office składającym się z programów MS Word, MS Excel i MS PowerPoint.

Ucz się w Żaku wygodnie i szybko

Przykładowy program nauczania:

  • MS Excel - drukowanie, formatowanie komórek, obliczanie formuł za pomocą funkcji logicznych, obróbka danych, operacje na plikach i arkuszach, tworzenie formuł, wykresy, zabezpieczanie arkusza przed modyfikacją danych, aznaczanie, wprowadzanie i edycja danych, formuły i funkcje w Excelu, zagnieżdżanie formuł, adresowanie względne, bezwzględne, reguły kopiowania komórek, funkcje czasu i daty, operacje na datach, formatowanie komórek, formaty specjalne i niestandardowe, tabele i wykresy przestawne, funkcja wybierz, adres i adres.pośredni w przykładach praktycznych, funkcje 3-D, tworzenie nazw komórek i obszarów, import i eksport danych, generator liczb losowych, listy niestandardowe i sortowanie według list, tworzenie prostych makr w Excelu, zadania dodatkowe.

  • MS Word - zasady pisania pism i poprawnego formatowania tekstu, tworzenie i edycja tabel, wstawianie zdjęć lub grafiki, sprawdzanie pisowni i gramatyki, przygotowanie do druku, zapis do pliku w różnych formatach, sortowanie tabel, tabele niestandardowe, formuły obliczeniowe w tabelach, grafika, kształty, tworzenie szablonów z użyciem grafiki i fotografii oraz kształtów, stopka, nagłówek, numerowanie, tworzenie spisów treści, okładek, recenzja: śledzenie poprawek, wersji, zabezpieczenia dokumentów, korespondencja seryjna (listy seryjne, nalepki, adresowanie kopert, przygotowywanie danych, tworzenie szablonów pism dedykowanych, zadania dodatkowe.

  • MS PowerPoint - podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych, z użyciem tekstów, grafiki, zdjęć, filmów, nagrań i gotowych motywów graficznych.

Efekty kształcenia:

  • swoboda działania w pakiecie Microsoft Office,

  • znajomość dobrych praktyk podczas korzystania z oprogramowania,

  • znajomość nazewnictwa dostępnych funkcji oraz sposobu ich wykorzystywania.

Wszystkiego nauczysz się na naszej platformie e-learningowej: www.platforma.zak.edu.pl

Wymagania do zapisu:

  • pełnoletność,

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,

  • przeglądarka internetowa,

  • mikrofon/słuchawki.


Cenę kursu automatycznie dzielimy na 2 raty.


Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V