Język angielski poziom średniozaawansowany

(poziom B1/B2)

Cena:

1599 zł

Czas trwania:

120 godzin

Tryb nauczania:

Online

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Kurs skierowany jest do osób, które chcą podnieść kompetencje językowe oraz nabyć umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach codziennych oraz w pracy.

Znajomość języka angielskiego to nie tylko szansa na dobrze płatną pracę, ale również możliwości rozwoju. Postaw na naukę języka angielskiego i zacznij mówić w języku angielskim już dziś!

W Żaku uczymy szybko i wygodnie

Przykładowy program nauczania:

 • bloki tematyczne (dane personalne, czynności codzienne, praca, rodzina, dom, żywienie, podróżowanie, wygląd zewnętrzny, transport, plany na przyszłość, pogoda, zdrowie, życie rodzinne i towarzyskie, uczucia, stosunki międzyludzkie, czas wolny, hobby, rozrywka, sport, turystyka, podróże; pogoda, wydarzenia, aktualności społeczne i polityczne, media),

 • funkcje językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie),

 • gramatyka (Rodzajniki określone/ nieokreślone; Strona bierna (present passive, past passive, present perfect passive); Pytania ogólne/ szczegółowe, bezpośrednie/ niebezpośrednie; Pytania z przyimkami. Question tags; Krótkie odpowiedzi; Przeczenia; Czasowniki posiłkowe: do/ be/ have; Liczebniki porządkowe. Ułamki. Ułamki dziesiętne. Procenty; Daty (w mowie i piśmie); Too + adjective, too much..., too many..., not enough + noun, not + adjective + enough; Present Simple w porównaniu z Present Continuous; Czasowniki stanu i czynności; Past Simple w porównaniu z Past Continuous; Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous).

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • potrafi czytać i rozumie sens artykułów, tekstów, informacji,

 • posiada umiejętność wyszukania informacji w formie pisemnej/ mówionej w danym temacie,

 • potrafi wypowiedzieć się używając własnych argumentów w zakresie tematów związanych z życiem prywatnym oraz zawodowym,

 • rozumie wypowiedzi ustne, potrafi wypowiedzieć się na dany temat,

 • potrafi skonstruować formalne/ nieformalne formy wypowiedzi.

Wszystkiego nauczysz się na naszej platformie e-learningowej: www.platforma.zak.edu.pl

Wymagania do zapisu:

 • pełnoletność,

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,

 • przeglądarka internetowa,

 • mikrofon/słuchawki.

Cenę kursu automatycznie dzielimy na 3 raty.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V