Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Cena:

1449 zł

Liczba godzin:

280 godzin

Tryb nauczania:

Online

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1399 zł.

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Kurs skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym albo już w nim pracują, lecz zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.

Zapoznanie uczestników z kompetencjami opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, nabycie przez nich umiejętności opieki nad dziećmi do lat 3 oraz odbycie praktyk zawodowych.

Kurs składa się z 200 godzin dydaktycznych oraz 80 godzin praktyk zawodowych.

Ucz się w Żaku szybko i wygodnie

Przykładowy program nauczania:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki: adaptacja jako rezultat rozwoju, przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, uwarunkowania procesu rozwoju jednostki, rola środowiska oraz predyspozycji genetycznych, czynniki wsparcia i zagrożeń, krytyczne etapy rozwojowe, osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki.

 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa: zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i po niemowlęcym, aspekty rozwoju dziecka, źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3, neurologiczne podstawy rozwoju dziecka, mechanizmy rozwoju dziecka.

 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka: rozpoznawanie potrzeb życiowych dziecka, planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach, kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka, opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem, prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, zabawa jako podstawowa funkcja aktywności dziecka, wprowadzenie dziecka w kulturę, budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami, lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

 • Kompetencje opiekuna dziecka: odpowiedzialność prawna opiekuna, podstawy medycyny ratunkowej, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów, emisja głosu.

 • Praktyki zawodowe.

Program szkolenia zaakceptowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, decyzja nr 4/2021

Efekty kształcenia:

 • uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3

 • przeprowadzone zajęcia praktyczne dostarczą umiejętności praktycznych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz pierwszej pomocy

 • odbyta praktyka zawodowa dostarczy kompetencji społecznych w zakresie umiejętności pracy z dzieckiem do lat 3

Wszystkiego nauczysz się na naszej platformie e-learningowej: www.platforma.zak.edu.pl

Wymagania do zapisu:

 • pełnoletność,

 • wykształcenie średnie,

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,

 • przeglądarka internetowa,

 • mikrofon/słuchawki.

Miejscem/instytucją do zrealizowania praktyk są:

 1. Żłobek

 2. Klub dziecięcy z dziećmi do lat 3

 3. Przedszkole z dziećmi do lat 3


Cenę kursu automatycznie dzielimy na 3 raty.


Dowiedz się więcej

V

Materiały do pobrania

V

Szczegółowe informacje

V