Excel dla początkujących

Cena:

399 zł

Czas trwania:

16 godzin

Tryb nauczania:

Online

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zgłębieniem znajomości programu.

MS Excel dla początkujących jest kursem, podczas którego zdobędziemy podstawową wiedzę z budowy arkuszy kalkulacyjnych, formatowania wyglądu komórek, tworzenia formuł obliczeniowych oraz wykorzystania podstawowych funkcji.

Nauka w Żaku jest szybka i wygodna

Przykładowy program nauczania:

 • Poznanie budowy programu Excel oraz jego możliwości na poziomie podstawowym

 • wstęp do Excela - omówienie budowy wstążki, budowy okna roboczego, rozszerzenia i sposoby zapisu

 • podstawowe funkcje w Excelu

 • wpisywanie liczb i tekstów

 • sposoby formatowania

 • zestawienie - formatowanie danych

 • praca z dużą ilością danych: filtrowanie, tworzenie tabel, wstęp do tabel przestawnych

 • funkcje daty i czasu, format daty

 • poznanie podstawowych funkcji i narzędzi umożliwiających tworzenie raportów oraz pracy z dużą ilością danych

 • tworzenie wykresów

Uczestnik będzie potrafił:

 • tworzyć i zarządzać arkuszem na poziomie podstawowym

 • wpisywać liczby, teksty i je sortować

 • formatować podstawowe funkcje w programie Excel

 • filtrować duże ilości danych, tworzyć tabele i wykresy

 • tworzyć podstawowe reguły i funkcje w arkuszu oraz używać funkcji wbudowanych w arkusz

 • wydrukować dane z arkusza

Wszystkiego nauczysz się na naszej platformie e-learningowej: www.platforma.zak.edu.pl

Wymagania do zapisu:

 • pełnoletność,

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,

 • przeglądarka internetowa,

 • mikrofon/słuchawki.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V