Terapia zajęciowa

Cena:

449 zł

Czas trwania:

20 godzin

Tryb nauczania:

Online

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Kurs skierowany jest do osób pracujących lub chcących podjąć zatrudnienie w sektorze usług społecznych.

Terapia zajęciowa to jedna z metod aktywizacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami praktykowana w sektorze usług społecznych. Udział w zajęciach terapii zajęciowej m.in. w domach opieki i pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, a także ośrodkach rehabilitacyjnych, klubach seniora pozwala osobom starszym i niepełnosprawnym poradzić sobie z własnymi ograniczeniami, odzyskać radość życia, przystosować się do życia w społeczeństwie i umocnić poczucie własnej wartości.

Ucz się w Żaku szybko i wygodnie

Przykładowy program nauczania:

 • wybrane zagadnienia z psychologii,

 • podstawy anatomii oraz fizjologii człowieka z uwzględnieniem zaburzeń psychicznych,

 • metodyka pracy terapeuty zajęciowego,

 • praca terapeuty zajęciowego,

 • ćwiczenia w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i interpersonalnych.

Efekty kształcenia:

 • nabycie podstawowej wiedzy z z takich dziedzin, jak anatomia, psychologia, fizjologia i patologia wraz z zarysowaną wiedzą teoretyczną z zakresu chorób klinicznych,

 • poznanie praktycznej metodyki zajęć pozwalającej na ich przygotowanie w zależności od potrzeb pacjentów,

 • zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia terapii zajęciowej i metod komunikacji interpersonalnej.

Wszystkiego nauczysz się na naszej platformie e-learningowej: www.platforma.zak.edu.pl

Wymagania do zapisu:

 • pełnoletność,

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,

 • przeglądarka internetowa,

 • mikrofon/słuchawki.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V