Język polski dla obcokrajowców C1/C2

Cena:

1599 zł

Liczba godzin:

120 godzin

Tryb nauczania:

Online

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Poznaj polski na najwyższym poziomie! Dzięki zdobytej wiedzy będziesz w stanie komunikować się po polsku w każdej sytuacji: w domu, w pracy, w szkole.

Dla kogo jest kurs z języka polskiego?

Dla każdego cudzoziemca, który chciałby nauczyć się języka polskiego. Przychodząc na ten kurs musisz znać polski na poziomie średniozaawansowanym (B1/B2).  

Poznaj polski na najwyższym poziomie! Dzięki zdobytej wiedzy będziesz w stanie komunikować się po polsku w każdej sytuacji: w domu, w pracy, w szkole.

Niniejszy kurs przyczyni się do znacznego poszerzenia wiedzy dotyczącej treści i środków językowych w zakresie specjalistycznych i fachowych tematów oraz treści interkulturowych. Dodatkowo kurs przygotuje do kontynuowania samodzielnej nauki języka polskiego na poziomie zaawanasowanej biegłości. 

Po kursie podejdź do certyfikatowego egzaminu z języka polskiego jako obcego!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr 42/DWM/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. w Łodzi nadano uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1 i C2 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Wejdź na https://certyfikatzpolskiego.pl i dowiedz się więcej.

Ucz się w Żaku szybko i wygodnie

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • mówić w języki polskim z naturalną swobodą we wszystkich rodzajach kontaktów prywatnych i zawodowych;

 • wykorzystywać wiedzę z zakresu systemu fonetycznego języka polskiego;

 • z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta;

 • wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie;

 • formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów.


Program nauczania

Gramatyka

 • powtarzanie i utrwalanie trudnych zagadnień gramatycznych;

 • odmiana rzeczowników zapożyczonych;

 • odmiana czasowników nieregularnych;

 • użycie zaimka „się” w zdaniach

Zakres tematyczny

 • aktualne tematy ogólnego zainteresowania dotyczące życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego;

 • bieżące wydarzenia polityczne;

 • normy i systemy wartości, tradycje, obyczaje;

 • tematy niepopularne / drażliwe społecznie.

Wszystkiego nauczysz się na naszej platformie e-learningowej: www.platforma.zak.edu.pl

Wymagania:

 • pełnoletność;

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu;

 • przeglądarka internetowa;

 • mikrofon/słuchawki.

Cenę kursu automatycznie dzielimy na 3 raty.Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V