WYNIKI MATUR

11.8.2020

Drodzy Słuchacze,

W dniu 11.08.2020 zapraszamy do sekretariatu po odbiór wyników matur.
Informujemy, że do dnia 14 sierpnia br. można złożyć podanie o poprawę matury - dotyczy tylko jednego niezdanego przedmiotu.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM
1. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek),
2. Część ustna nie jest przeprowadzana.

Informacji o wynikach udzielamy tylko i wyłącznie osobiście.