• zak.edu.pl  »  
  • Aktualności  »  
  • Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji lato 2021r.

Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji lato 2021r.

Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji lato 2021r.

5.1.2021

Drodzy Słuchacze,

W trakcie nauki na bezpłatnych kierunkach policealnych Słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje.

Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 5 miesięcy przed egzaminem.

Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, którą ukończyli, nie później niż 5 miesięcy przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Absolwenci szkół zlikwidowanych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta, nie później niż 5 miesięcy przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Termin składania deklaracji na sesję lato 2021 - do 07.02.2021 r.


Deklaracje mogą złożyć osoby, które są obecnie słuchaczami następujących semestrów:

- asystent osoby niepełnosprawnej - semestr I

- opiekun medyczny - semestr I

- florysta - semestr I

- technik BHP - semestr II

- technik administracji - semestr III

- technik usług kosmetycznych - semestr III

- technik ochrony fizycznej osób i mienia - semestr III

- Absolwenci szkoły.