Rekrutacja wciąż trwa! Zacznij naukę od września!

Rekrutacja wciąż trwa!

9.9.2021

Informujemy, że rekrutacja na poniższe kierunki wciąż trwa:

 • opiekun medyczny,

 • liceum ogólnokształcące dla dorosłych,

 • rejestratorka medyczna,

 • agent celny,

 • konsultant ds. dietetyki,

 • transport i logistyka,

 • rachunkowość i finanse,

 • manikiurzystka,

 • asystent osoby niepełnosprawnej,

 • florysta,

 • technik administracji,

 • technik BHP,

 • technik usług kosmetycznych,

 • technik ochrony fizycznej osób i mienia.

  Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków w Sekretariacie Szkoły.

  Przyjdź do nas ze świadectwem ukończenia szkoły średniej* i zacznij naukę jeszcze we wrześniu!

  *do zapisu do liceum świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły branżowej lub w przypadku przejścia z innych szkół ponadpodstawowych - świadectwa ukończenia poszczególnych klas.