• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji styczeń 2021r.

Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji styczeń 2021r.

Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji styczeń 2021r.

30.7.2020

Drodzy Słuchacze,

W trakcie nauki na bezpłatnych kierunkach policealnych Słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje.

Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 5 miesięcy przed egzaminem.

Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, którą ukończyli, nie później niż 5 miesięcy przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Absolwenci szkół zlikwidowanych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta, nie później niż 5 miesięcy przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Termin składania deklaracji na sesję styczeń 2021 - do 05.09.2020 r.


Deklaracje mogą złożyć osoby, które są obecnie słuchaczami następujących semestrów:

- asystent osoby niepełnosprawnej - semestr I

- opiekun medyczny - semestr I

- florysta - semestr I

- technik BHP - semestr II

- technik administracji - semestr III

- technik usług kosmetycznych - semestr III

- Absolwenci szkoły.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.