• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2020r.

Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2020r.

10.1.2020

Drodzy Słuchacze,

W trakcie nauki na bezpłatnych kierunkach policealnych Słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje.

Uczniowe zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 5 miesiący przed egzaminem.

Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, którą ukończyli, nie później niż 5 miesiący przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Absolwenci szkół zlikwidowanych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego abolwenta, nie później niż 5 miesiący przed egazaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2020 - do 07.02.2020 r.


Deklaracje mogą złożyć osoby, które są słuchaczami następujących semestrów:

- technik BHP - semestr II

- technik administracji - semestr III

- technik rachunkowości - semestr III

- florysta - semestr I

- technik informatyk - semestr III

- technik usług kosmetycznych - semestr II

- technik usług kosmetycznych - semestr III

- technik turystyki wiejskiej - semestr III

- opiekun medyczny - semestr I

- asystent osoby niepełnosprawnej - semestr I

- Absolwenci szkoły.

 

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.