Praktyki zawodowe

4.1.2019

Przypominamy o konieczności rozliczenia się z odbytych praktyk zawodowych.

Podpisaną umowę wraz z wypełnionym dzienniczkiem praktyk należy oddać:

*do 15 stycznia 2019 roku:

- II sem. florysta,

- III sem. bhp,

- II sem. opiekun medyczny;

*do 30 stycznia 2019 roku:

- III sem. technik ochrony fizycznej osób i mienia,

- III sem. technik usług kosmetycznych,

- II i III sem. technik turystyki wiejskiej,

- II i III sem. technik administracji,

- III sem. technik rachunkowości,

- II i III sem. technik informatyk.