Informacja o przyborach na egzamin zawodowy

3.1.2019

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

 

AU.36; A.36 Prowadzenie rachunkowości – kalkulator prosty

A.65 Rozliczanie danin i wynagrodzeń publicznych – kalkulator prosty

A.68; AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji – kalkulator prosty, linijka, gumka, ołówek, temperówka

T.07; TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich – kalkulator prosty

T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego – kalkulator prosty

Z.13; MS.12  Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy - kalkulator prosty, linijka, gumka, ołówek, temperówka

    Zapisz
    się online

    Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.