Zaliczenie semestru

25.10.2016

Zaliczenie semestru !!!!

 

Uwaga słuchacze!Przypomina się, że :·         Do egzaminów należy przystąpić w wyznaczonym terminie.·         Warunkiem podstawowym przystąpienia do egzaminów jest otrzymanie przez słuchacza pozytywnych ocen cząstkowych oraz frekwecja min. 50% z danego przedmiotu.·         W przypadku niezgłoszenia się w I terminie, z przyczyn uzasadnionych i pod warunkiem pozytywnie ocenionych prac kontrolnych, słuchacz ma prawo do otrzymania II terminu zdawania egzaminu. ·         Jeżeli słuchacz otrzyma z jednego egzaminu ocenę niedostateczną może zdawać go w terminie poprawkowym, po wcześniejszym uzgodnieniu  z sekretariatem terminu i miejsca .Warunkiem podejścia do egzaminu poprawkowego są pozytywne oceny cząstkowe  oraz min. 50% obecności z danego przedmiotu. ·         Słuchacz zalicza semestr jeżeli :- uzyska pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów realizowanych w semestrze;- złożył dokumentację odbycia praktyki  

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.