Technik ochrony fizycznej osób i mienia

z elem. samoobrony

Cena:

49 zł /m-c

Czas trwania:

2 lata

Tryb nauczania:

zaoczne

Jesteś spostrzegawczy, odważny, działasz szybko i pewnie, a do tego chcesz poczuć adrenalinę i nauczyć się posługiwać bronią? Wybierz kierunek Technik ochrony fizycznej osób i mienia! Twoim zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa, a także zabezpieczanie zdrowia i życia ochranianych osób, wykrywanie zagrożeń, ochrona imprez masowych, zabezpieczanie centrów handlowych i miejsc użyteczności publicznej, konwojowanie osób, pieniędzy i wartościowych przedmiotów oraz zapobieganie przestępstwom. Praca jako technik ochrony osób i mienia to także planowanie systemu ochrony oraz strategii, jak uniknąć zagrożenia. Ten kierunek idealny wybór, jeśli chcesz w przyszłości kształcić się w zawodzie detektywa! Co więcej, pracy dla techników ochrony osób i mienia na pewno nie zabraknie. Mogą oni znaleźć zatrudnienie niemal we wszystkich instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których niezbędna jest ochrona.

Czego nauczysz się na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia w szkole Żak?

Podczas nauki dowiesz się jakie uprawnienia i obowiązki ma pracownik ochrony, poznasz zasady BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, techniki interwencyjne i samoobrony. Zgłębisz zasady ochrony osób i obiektów oraz zasady i metody konwojowania. Zapewnimy Ci wyszkolenie strzeleckie, poznasz techniczne środki zabezpieczeń. Z kolei podstawy ekonomii oraz przedsiębiorczości dadzą Ci podstawę, po uzyskaniu koncesji, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Ochrona osób i mienia (BPO.02.)

Certyfikaty, jakie zdobędziesz w trakcie nauki

Techniki interwencyjne i samoobrona                                                                                            Techniczne środki  zabezpieczeń obiektów                                                                                    Negocjacje w obszarze  ochrony osób i mienia

Kierunek częściowo odpłatny!

Płatność tylko na II oraz IV semestrze.

Wysokość opłaty: 245 zł/semestr

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Czego się nauczę?

V

Gdzie mogę pracować?

V