Asystent osoby niepełnosprawnej

Cena:

0 zł

Czas trwania:

1 rok

Tryb nauczania:

zaoczne

Nauka na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej jest bezpłatna przy zachowaniu 50% frekwencji na zajęciach. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu minimalnej frekwencji słuchacz ponosi opłatę w wysokości 159 zł. O szczegóły zapytaj w sekretariacie Żaka.

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Mówią, że prawdziwy bohater nie nosi peleryny - coś w tym jest! Jeśli chcesz zostać czyimś osobistym superbohaterem, rozważ pracę jako asystent osoby niepełnosprawnej. Każdego dnia będziesz mieć moc zmieniania czyjegoś życia na lepsze. Zapisz się do Żaka, by nauczyć się podstaw psychologii i anatomii, poznać teoretyczne aspekty dotyczące pielęgnacji człowieka i przejść przez blok zajęć praktycznych. Zdaj egzamin i rozwijaj swoją karierę jako asystent osoby niepełnosprawnej.


Dla kogo jest ten kierunek w Żaku?

To kierunek dla osób empatycznych, troskliwych i przejawiających predyspozycje do opieki nad innymi ludźmi. To ścieżka kariery dla tych, którzy nie boją się wykonywania zadań związanych np. z potrzebami fizjologicznymi. 

Czego nauczysz się na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej?

Poznasz wybrane zagadnienia z zakresu psychologii, socjologii, anatomii oraz patologii fizjologicznej człowieka. Nauczysz się języka migowego, aby móc pomagać osobom niesłyszącym lub niemówiącym. Podszkolisz również język obcy z ukierunkowaniem na słownictwo specjalistyczne - dzięki temu otworzy się przed Tobą perspektywa pracy za granicą. Poznasz aspekty teoretyczne dotyczące opieki i pielęgnacji człowieka, a także organizacji wsparcia osoby niepełnosprawnej. Podstawy teoretyczne wykorzystasz w praktyce podczas zajęć warsztatowych. 


Kim możesz zostać po nauce na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej w Żaku?

Po ukończeniu edukacji możesz poszukiwać pracy w domach pomocy społecznej, hospicjach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i innych instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnych. Swoją karierę możesz rozwijać również w sanatoriach, szpitalach, środowiskowych domach samopomocy czy miejscach warsztatów terapii zajęciowej. Zatrudnienie znajdziesz także u osób prywatnych.


Czego się dowiesz na zajęciach w Żaku?

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kierunku asystent osoby niepełnosprawnej będziesz znać:

 • Język migowy

 • Język obcy w pomocy społecznej

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii


Ponadto dowiesz się więcej o:

 • Opiece i pielęgnacji człowieka

 • Elementach anatomii i patologii człowieka

 • Organizacji wsparcia osoby niepełnosprawnej

 • Terapii zajęciowej i aktywizacji

 • Pomocy i wsparciu osoby niepełnosprawnej


Wymagania zapisowe na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej:

 • pełnoletność

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Do przyjęcia na kierunek będziesz potrzebować też:

 • zaświadczenia lekarskiego

 • 2 fotografii do legitymacji.

Jak zostać słuchaczem Żaka?

Na kierunek możesz zapisać się online lub stacjonarnie. Wejdź na stronę https://zak.edu.pl/zapisz-sie-online lub odwiedź nasz sekretariat. Pełną listę sekretariatów znajdziesz na: https://zak.edu.pl/kontakt 

Po nauce w Żaku podejdziesz do egzaminu zawodowego z następujących kwalifikacji: 

 • Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej (SPO.01.)

Twój przyszły tytuł zawodowy to:

 • Asystent osoby niepełnosprawnej


Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V