Menu

Opis kierunku

 UWAGA - KURS CZASOWO NIEDOSTĘPNY

 

Kurs sanitariusza przeznaczony jest dla osób, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończenie kursu umożliwia ubieganie się o pracę na stanowisku sanitariusza medycznego, m.in. w pogotowiu ratunkowym, szpitalach, przychodniach, NZOZ-ach, domach pomocy społecznej, domach starców, domach dziecka, hospicjach, miejskich ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej. Ukończenie tego kursu jest również istotnym atutem pracowników firm sprzątających w placówkach medycznych i szpitalach. Według wielu prognoz rynku pracy, w związku z szybko postępującym procesem starzenia się Europy, w niedalekiej przyszłości sanitariusze medyczni będą jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników.

 • Tryb nauczania:

  stacjonarny
  wieczorowy
  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  240 godzin

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Higiena i pielęgnacja

 • Opieka nad chorym w szpitalu

 • Pierwsza pomoc

 • Podstawy anatomii

 • Profilaktyka zakażeń szpitalnych

 • Transport chorych

 • Utrzymywanie czystości i porządku w środowisku pacjenta

 • Wykonywanie innych czynności wynikających ze specyfiki placówki