Kurs – Pomoc nauczyciela przedszkola

Cena:

1249 zł

Czas trwania:

130 godzin

Tryb nauczania:

Stacjonarny

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Kurs kierowany jest do osób, które chcą pracować z dziećmi w sposób profesjonalny jako pomoc nauczyciela w przedszkolu.

Pomoc nauczyciela przedszkola to niezwykle pasjonujący i inspirujący zawód. Praca z dziećmi przynosi wiele satysfakcji. Najmłodsi przedszkolacy potrzebują szczególnego zainteresowania i uwagi, a także wymagają, aby ich otocznie było zawsze czyste, bezpieczne oraz uporządkowane. Dlatego tak ważna jest rola, jaką pełni osoba, która asystuje wychowawcy podczas codziennych zajęć. Oczywiście, tak samo jak w przypadku nauczyciela przedszkolnego, jego głównym priorytetem jest sprawowanie opieki nad dziećmi, dbanie o ich bezpieczeństwo oraz organizowanie im czasu.

Przykładowy program nauczania:

 • podstawy prawne działalności przedszkola. Prawa, obowiązki i statut pomocy nauczyciela przedszkola,

 • podstawy psychologii i pedagogiki,

 • wychowanie i opieka nad dzieckiem,

 • komunikacja interpersonalna,

 • metodyka organizacji czasu wolnego - gry i zabawy edukacyjne,

 • pierwsza pomoc i przepisy BHP,

 • edukacja artystyczna (muzyczna, plastyczna, techniczna),

 • edukacja matematyczna i polonistyczna,

 • literatura dziecięca i animacja teatralna,

 • trening integracyjny, trening umiejętności wychowawczych i motywacyjnych.

Efekty kształcenia:

 • poznanie zasad bezpieczeństwa, jakie należy stosować pracując z dziećmi oraz jak reagować w nagłych wypadkach,

 • nauka czynności związanych z udzieleniem pierwszej pomocy najmłodszym,

 • poznanie elementów edukacji matematycznej i polonistycznej, literatury dziecięcej i animacji teatralnej,

 • zapoznanie się z potrzebami dzieci w wieku przedszkolnym oraz psychologicznymi aspektami pracy z nimi,

 • zgłębienie wielu metod pracy z dziećmi, w tym jak ciekawie i kreatywnie zorganizować im czas.

Wymagania do zapisu:

 • ukończone 18 lat.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Czego się nauczę?

V