Kurs pedagogiczny

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Cena:

699 zł

Liczba godzin:

48 godzin

Czas trwania:

48 godzin

Tryb nauczania:

Stacjonarny

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Dla kogo jest ten kurs?


Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Czego się nauczysz na kursie pedagogicznym?

Kurs przygotuje Cię do samodzielnego planowania i organizowania pracy związanej z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników dzięki wykorzystaniu niezbędnej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki.

Kurs przygotowuje pracodawców do pełnienia obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym uczniów podczas praktycznej nauki zawodu. Praktyczną naukę zawodu realizują uczniowie szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa zawodowego, a także młodociani realizujący przygotowanie zawodowe.
Nauka może być realizowana poprzez zajęcia praktyczne (w szkole) oraz praktyki zawodowe (u pracodawcy).

Uzyskany dokument:

Absolwenci kursu otrzymają dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle. Wydajemy uczestnikom kursu zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zgodnie z zatwierdzonym przez Kuratora Oświaty programem.

Program nauczania

 • podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy,

 • elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”,

 • metodyka praktycznej nauki zawodu,

 • umiejętności dydaktyczne.

Efekty kształcenia

Po ukończonym kursie uczestnik:

 • samodzielnie poszukuje nowych rozwiązań w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu,

 • wykorzystuje zdobytą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i metodologiczną w procesie kształcenia zawodowego,

 • potrafi planować proces tworzenia własnego warsztatu pracy pedagogicznej,

 • posiada potrzebę ustawicznego doskonalenia,

 • umie zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy oraz napisać scenariusz zajęć,

 • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do zaplanowania własnej kariery zawodowej,

 • potrafi skutecznie wspomagać rozwój zawodowy uczniów,

 • potrafi dokonać ewaluacji pracy.

Wymagania do zapisu:

 • zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391),

 • pełnoletność.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V