Język polski dla obcokrajowców (A2)

Cena:

749 zł

Liczba godzin:

60 godzin

Czas trwania:

1 miesiąc

Tryb nauczania:

Stacjonarny

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Znasz podstawy polskiego? Tak na poziomie A1? No to czas na poziom A2! Nasz kurs z języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie A2 pozwoli Ci na rozwinięcie umiejętności językowych. Systematyczne zajęcia pozwalają zaś na utrzymanie motywacji do nauki języka polskiego. Ukończenie kursu daje Ci większe szanse na zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu z języka polskiego.

Dla kogo jest kurs z języka polskiego na poziomie A2?

Na kursie zdobędziesz wiedzę z zakresu:

Gramatyka:

 • Najczęściej wykorzystywane czasowniki;

 • Czas przeszły;

 • Czas przyszły;

 • Liczebnik główny i porządkowy

Zakres tematyczny:

 • Człowiek: podstawowe emocje i uczucia, znajomość języków, zawody, emocje i uczucia, przynależność narodowa/państwowa;

 • Środowisko naturalne: pory roku, pogoda, rośliny i zwierzęta;

 • Podróże: środki komunikacji, geografia, rozkłady jazdy, ciekawe miejsca w Polsce;

 • Plany na przyszłość;

 • Edukacja i studiowanie;

 • Kwestie życia zawodowego;

 • Podstawowe urządzenia techniczne (komputer, telefon, Internet);

 • Ogólne doskonalenie umiejętności językowych w zakresie słuchania, mówienia, pisania i czytania;
Uczestnik po ukończeniu kursu: 

 • Rozwinie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego poprzez poszerzanie środków językowych;

 • Podszlifuje wymowę i intonację;

 • Będzie w stanie wykorzystywać podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do ustnego i pisemnego wypowiadania się na tematy związane z życiem codziennym i relacjami międzyludzkimi w języku polskim;

 • Będzie przygotowany do podejścia do egzaminu z języka polskiego

 • Będzie przygotowany do kontynuowania nauki języka polskiego na poziomie B1/B2
Wymagania:

 • pełnoletność

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V