Instruktor ds. terapii uzależnień

Co robi? Czym się zajmuje instruktor ds. terapii uzależnień?

Instruktor ds. terapii uzależnień pracuje z ludźmi uzależnionymi od alkoholu i innych używek, pomaga im wychodzić z nałogu i wracać do równowagi psychicznej, a także wspiera ich w zdrowym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Pomaga im również wytrwać w postanowieniu o porzuceniu nałogu. Planuje i prowadzi terapię indywidualną lub grupową oraz wspiera profilaktykę uzależnień. Promuje także postawy prozdrowotne i popularyzuje styl życia bez nałogów. Osoba na tym stanowisku jest uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych – jednym z nich jest terapia.

Chcesz pomagać ludziom, którzy zagubili się w życiu? Po rocznej nauce w szkołach Żak otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN i dyplom naszej szkoły.

Czy to zawód dla Ciebie?

Jeśli chcesz pomagać uzależnionym, powinieneś być osobą empatyczną, otwartą na problemy innych i lubiącą ludzi. Niezbędne są także wytrwałość i asertywność – ludzie wychodzący z uzależnienia często nie są, delikatnie mówiąc, łatwi we współpracy. Musisz mieć mocną psychikę, niekiedy może się bowiem okazać, że mimo Twoich najlepszych chęci pacjenci nie wyjdą z nałogu i będziesz musiał sobie z tym poradzić. Nie możesz obwiniać się za czyjeś decyzje – to w końcu dorośli ludzie.

Niezbędne jest także poczucie misji i powołanie do tego zawodu – to ciężka praca, która daje jednak dużo satysfakcji, szczególnie gdy Twoi podopieczni zaczynają sobie radzić w życiu i wychodzą na prostą. W tej profesji trzeba być dobrym człowiekiem, ale konieczna jest mocna psychika i stabilność emocjonalna. Trzeba być kimś w rodzaju „czułego twardziela” – współczujesz i pomagasz, ale też nie dajesz sobie wejść na głowę. Uzależnieni to często osoby bardzo wrażliwe i inteligentne potrafiące – przeważnie nieświadomie – doskonale manipulować ludźmi ze swojego otoczenia. W szkole Żak nauczysz się radzić sobie w trudnych relacjach. To ważne, abyś wybierając tę drogę zawodową, wiedział, na co się piszesz.

Czego nauczysz się na kierunku instruktor ds. terapii uzależnień w szkołach Żak?

W niesieniu pomocy nie ma miejsca na kompromis. W szkołach Żak doskonale przygotujemy Cię do wymagającej pracy instruktora ds. terapii uzależnień – przybliżymy Ci temat patologii społecznych i naświetlimy kwestie związane ze społecznymi uwarunkowaniami i konsekwencjami uzależnień. Zdobędziesz także wiedzę o dysfunkcjach współczesnej rodziny i poznasz podstawy interwencji kryzysowej z elementami profilaktyki. Podczas nauki przejdziesz też wprowadzenie do psychopatologii oraz poznasz wybrane problemy pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej. Przedstawimy Ci także zarys psychologii ogólnej oraz wybrane zagadnienia z zakresu uzależnień behawioralnych.

Po ukończeniu nauki będziesz świetnie orientować się w rodzajach substancji i środków psychoaktywnych. Dzięki temu będziesz działać według odpowiednich strategii w zależności od potrzeb pacjenta. Poznasz także metody terapeutyczne w terapii indywidualnej i grupowej oraz przejdziesz solidny trening kompetencji interpersonalnych – kluczowy element pracy z ludźmi w ogóle, a szczególnie z tymi uzależnionymi

Chcesz pomagać także na innych płaszczyznach?

Jeśli postanowisz iść tą drogą i nieść pomoc potrzebującym, w szkołach Żak możesz dokształcić się na pokrewnych kierunkach. Zdobyta wcześniej wiedza o uzależnieniach stanowić będzie mocną podstawę. Na kierunku pracownik pomocy społecznej zwiększysz swoje kompetencje – w końcu zła sytuacja materialna i wiele problemów społecznych często idą w parze z uzależnieniami lub nadużywaniem alkoholu i innych substancji. Ponadto możesz realizować się w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, wspierać na co dzień ludzi w trudnej sytuacji życiowej i mieć realny, pozytywny wpływ na jakość ich życia.

Roczne szkolenie dla instruktorów ds. terapii uzależnień to dobra podstawa, dzięki której będziesz mieć łatwiej, jeśli zdecydujesz się np. na studia psychologiczne. Praca z uzależnionymi to jedno z bardziej wymagających wyzwań w zakresie ogólnie pojętej psychologii – jeśli sobie z tym poradzisz, prawdopodobnie nie będziesz mieć większych problemów, decydując się na inne formy niesienia pomocy terapeutycznej na kolejnych etapach swojej kariery zawodowej.

Plusy i minusy pracy instruktora ds. terapii uzależnień

Jest to ciężka praca, nie ma co ukrywać. Osoby nadwrażliwe niestety nie sprawdzą się w tej roli. Choć wysoka wrażliwość jest prawdopodobnie tym, co w ogóle sprawiło, że zainteresowałeś się tym zawodem. Powinna być ona jednak tylko drogowskazem – nie możesz pozwolić emocjom przejąć kontroli, wtedy Twoja praca będzie szła na marne.

Jeśli masz silny charakter i jesteś psychicznie gotów udźwignąć ciężar pracy z bardzo nieszczęśliwymi ludźmi, którzy – co zdarza się często – wpadli w nałóg z bezradności, nadwrażliwości i braku umiejętności radzenia sobie w życiu, możesz być dla nich nadzieją i prawdziwym wsparciem. Jeśli prowadzisz czyjąś terapię i nie został on do tego zmuszony, oznacza to, że macie wspólny cel, do którego możecie dojść tylko dzięki współpracy opartej na szczerości i zaufaniu.

Musisz być też gotowy na to, że spotkasz na swej drodze różnych ludzi, którzy nie zawsze będą do Ciebie pozytywnie nastawieni. Trudno się dziwić – dla wielu alkohol i narkotyki to ucieczka od rzeczywistości, jeśli więc ktoś chce wyciągnąć ich z nałogu, mogą się buntować. Nie licz też na to, że wszyscy będą Ci dziękować za Twoją ciężką pracę.

Gdzie znajdziesz pracę?

Instruktorzy ds. terapii uzależnień znajdują zatrudnienie w wielu miejscach, np. jednostkach prowadzących grupy wsparcia oraz ośrodkach i gabinetach leczenia uzależnień. Są oni bardzo potrzebni również w poradniach psychoterapeutycznych, wielu stowarzyszeniach i fundacjach, ośrodkach odwykowych, a nawet szpitalach psychiatrycznych.

Bardzo dobrym pomysłem – choć możliwym do zrealizowania dopiero, gdy już zdobędziesz doświadczenie – jest rozpoczęcie własnej działalności w prywatnym gabinecie. Alkoholizm czy uzależnienie od narkotyków może dotknąć każdego człowieka. W nałogi wpadają nie tylko ludzie z najuboższych warstw społecznych. Te osoby często stać na prywatną terapię, więc Twoja praca będzie godnie wynagradzana.

Dlaczego warto wybrać tę ścieżkę kariery?

Dzięki tej pracy możesz odmienić niejedno ludzkie życie – brzmi to górnolotnie, ale niewiele rzeczy może równać się z niesieniem pomocy osobie chorej – uzależnienie to przecież choroba ciała i duszy – i obserwowaniem jak stopniowo „wraca ona do żywych” i układa sobie życie na nowo. I to dzięki Tobie!

Idąc tą ścieżką sprawiasz, że świat staje się lepszym miejscem, a osoby, które wpadły w szpony nałogu, mają szansę odwrócić swoje życie o 180 stopni i wykorzystać drzemiący w nich potencjał. Swoją ciężką i potrzebną pracą pomożesz oszlifować niejeden diament!

Kto może uczyć się na tym kierunku w szkołach Żak?

Nauka na kierunku instruktor ds. terapii uzależnień trwa rok. W zajęciach mogą uczestniczyć absolwenci szkół zawodowych i średnich, słuchacze szkół Żak oraz wszystkie osoby chcące w rok zdobyć nowe kompetencje, by nieść pomoc uzależnionym i pomagać im skutecznie wychodzić z życiowego zakrętu.