Pracownik pomocy społecznej

Krótka charakterystyka zawodu pracownik pomocy społecznej

Osoby na tym stanowisku znajdują zatrudnienie w ośrodkach oraz domach pomocy społecznej, a ich praca polega na udzielaniu wsparcia biednym, bezdomnym, niepełnosprawnym, uzależnionym oraz wszystkim tym, którzy z jakiegoś powodu zostali wypchnięci poza margines społeczeństwa lub nie radzą sobie w życiu.

Pracownik pomocy społecznej wspiera swoich podopiecznych całościowo – dbając o pomoc materialną, ale i psychiczną. Często wielu osobom wystarcza zwyczajna rozmowa lub obecność drugiego człowieka, dlatego pracownik pomocy społecznej musi być przygotowany do działania na wielu płaszczyznach. W niektórych przypadkach niesie on również pomoc doraźną– mówimy wtedy o interwencji kryzysowej. Celem nadrzędnym pracownika pomocy społecznej jest praca socjalna, czyli wsparcie rodzin lub pojedynczych osób w poprawie jakości ich życia oraz w przezwyciężaniu trudnych sytuacji. Motywuje on również swoich podopiecznych i stara się ich aktywizować.

Osoby potrzebujące, które zgłaszają się do pomocy społecznej, mają pewność, że zostaną wysłuchane oraz otrzymają wsparcie. Sukcesem jest, gdy człowiek pod opieką pracownika pomocy społecznej zaczyna samodzielnie funkcjonować i np. znajduje pracę czy porzuca nałóg. Osoba na tym stanowisku współpracuje z różnymi organizacjami pomocowymi, a poza tym prowadzi dokumentacje swoich działań. Musi być także na bieżąco z przepisami, które potrafią się często zmieniać.

Nauka na kierunku pracownika pomocy społecznej w szkołach Żak trwa rok. Po jej zakończeniu otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz dyplom naszej szkoły.

Kto sprawdzi się w zawodzie pracownika pomocy społecznej?

Do pracy społecznej trzeba mieć powołanie – to tak naprawdę bardziej misja niż zawód. Musisz mieć w sobie także ogromne pokłady dobra oraz życzliwości dla drugiego człowieka i chcieć pomagać innym. Ze względu na charakter tej pracy trzeba również wykazywać się ogromną odpornością psychiczną i determinacją – nie zawsze bowiem działania pracownika pomocy społecznej przynoszą oczekiwane rezultaty. Ewentualne trudności nie mogą jednak rzutować na całą działalność osoby wykonującej ten zawód – utrudniałoby to jej niesienie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna.

Bardzo ważna jest tu komunikatywność, ponieważ często będziesz spotykał ludzi, którzy nie chcą wsparcia, myślą, że go nie potrzebują lub też unoszą się dumą. Musisz umieć nawiązać z nimi kontakt i przekonać, że warto pozwolić innym na udzielenie sobie pomocy oraz że wspólnie możecie przezwyciężyć problemy. Warto też umieć zwięźle przekazywać informacje – organizując pomoc, będziesz bowiem współpracował z wieloma osobami, które mają wiele obowiązków i mało czasu. Mowa tu o przedstawicielach innych organizacji, zarówno społecznych, jak i charytatywnych. Więc gdy poświęcą Ci oni czas, staraj się jak najlepiej go wykorzystać.

Odporność na stres jest równie ważna – często będziesz pracować z tzw. trudnymi klientami lub ludźmi „po przejściach”. Trafią do Ciebie zarówno osoby niezaradne życiowo, samotne i chore, jak też dzieci z rodzin patologicznych i ofiary przemocy domowej. Niezbędna będzie więc umiejętność oddzielania życia zawodowego od prywatnego. To bardzo ważne, ponieważ ładunek emocjonalny w tym zawodzie jest ogromny, a nikt nie chce przecież, by jego rodzina cierpiała przez pracę. Na tym stanowisku musisz także umieć łączyć wrażliwość ze stanowczością, tylko wtedy możesz liczyć na pozytywne rezultaty swojej pracy.

W przypadku pracy w domu pomocy społecznej Twoimi podopiecznymi będą często osoby starsze, chore i niepełnosprawne. Musisz więc być cierpliwy i dać im więcej czasu na wykonanie każdej czynności. Jako pracownik placówki będziesz także odpowiedzialny za organizację angażujących wydarzeń i zajęć dla mieszkańców ośrodka oraz ich spotkań z rodzinami.

Niezależnie od tego, gdzie znajdziesz pracę, przyda Ci się zainteresowanie psychologią i socjologią – będzie to w końcu praca z ludźmi. I to często niełatwymi, niosącymi ze sobą bagaż negatywnych doświadczeń, po wielu życiowych przejściach.

Czego nauczysz się w szkole Żak?

Jako przyszły pracownik pomocy społecznej musisz zdobyć konkretną wiedzę i umiejętności – o to zadbamy w naszej szkole. Nauczysz się przede wszystkim rozpoznawać potrzeby osób zamieszkujących rejon Twojego działania. Dzięki nauce na tym kierunku zostaniesz specjalistą od organizacji pomocy dla osób potrzebujących oraz samotnych. Co więcej, zdobędziesz kompetencje umożliwiające sprawowanie profesjonalnej opieki nad osobami mieszkającymi w domach pomocy społecznej oraz poznasz zasady funkcjonowania instytucji wsparcia społecznego.

Nauczymy Cię także, na co należy zwracać uwagę, by sprawnie identyfikować problemy osób w potrzebie, a także jak skutecznie aktywizować podopiecznych instytucji społecznych.

Dlaczego warto zostać pracownikiem pomocy społecznej?

Praca socjalna to wspaniała okazja, by uczynić świat lepszym miejscem! W tej profesji będziesz pomagał ludziom przezwyciężyć problemy i odzyskać radość życia. Usłyszeć zwyczajne „dziękuję” od uśmiechniętego człowieka, który jeszcze niedawno był na skraju przepaści, a dzięki Tobie przezwyciężył kryzys – bezcenne! Niosąc pomoc rodzinom i pojedynczym osobom, tak naprawdę pomagasz lokalnej społeczności – ich sąsiadom, współpracownikom i znajomym.

Jest jeszcze jeden istotny argument przemawiający za pracą w tym zawodzie: po takim „treningu życia”, który przejdziesz jako pracownik pomocy społecznej, niewiele będzie w stanie Cię zaskoczyć i osłabić, a poza tym bardzo docenisz to, co masz i zmienisz spojrzenie na swoje życie. Stykając się z ludzkim cierpieniem i niesprawiedliwością często dokonujemy przewartościowania – to także da Ci praca socjalna.

Jakie są wady i zalety tej pracy?

Podstawową zaletą jest to, że Twoja praca ma realny wpływ na sytuację ludzi, których dotknęły problemy życiowe. Musisz być jednak gotowy na to, że nie każdemu uda się pomóc – ktoś może nie chcieć Twojego wsparcia, a Ty nie pomożesz mu wbrew jego woli. Ta praca jest cięższa niż może się wydawać – pracownicy pomocy społecznej spotykają na swej drodze także osoby agresywne lub bardzo trudne w kontakcie. Dlatego kandydaci, którzy wolą wykonywać obowiązki łatwe i przyjemne, uznają powyższe za wadę tej profesji.

Jeśli lubisz wyzwania – i to takie prawdziwe, gdzie stawką jest dobro drugiego człowieka – świetnie odnajdziesz się w tym zawodzie, a praca będzie przynosić Ci satysfakcję. Niewskazana jest jednak nadwrażliwość – tu trzeba być wytrzymałym psychicznie. Osoby zbyt delikatne i nieradzące sobie z emocjami nie będą czerpać radości z tej pracy.

Dużą zaletą pracy socjalnej jest również to, że wiele zadań mogą wykonywać osoby niepełnosprawne, które często czują większą potrzebę niesienia pomocy innym niż osoby w pełni zdrowe.

Kto może uczyć się na tym kierunku w szkołach Żak?

Nauka na kierunku pracownik pomocy społecznej trwa rok. W zajęciach mogą uczestniczyć absolwenci szkół zawodowych i średnich, słuchacze szkół Żak oraz wszystkie osoby chcące w rok zdobyć nowe kompetencje i nieść pomoc potrzebującym.