Plan zajęć LUTY - CZERWIEC 2024

Plan zajęć - aktualizacja 27 maja

27.5.2024

Drodzy Słuchacze,

Od 1 lutego rozpoczyna się nowy semestr. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Zainteresowanie się w Zespołach Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie przy ul. Sienkiewicza 22. Na szkoleniu będą dostępne informacje o numerach sal, w których będą dostępne.

Praktyczne zajęcia Technika usług kosmetycznych odbywających się w pracowni kosmetycznej na Placu Kupieckim 15.

Florysta semestr 2 będzie dostępny w dwóch grupach - podział z pierwszego semestru.

Kosmetyka 2 semestr odbędzie się na dwóch zajęciach alternatywnych. Informacja będzie przekazana 10 lutego na zajęciach.

UWAGA

Plany sprawdzamy tylko na stronie   ŻAK CHEŁM - AKTUALNOŚCI

W Strefie słuchacza nie sprawdzamy planu zajęć.

BARDZO WAŻNE: PLAN ULEGA ZMIANOM, dlatego prosimy o sprawdzanie go w piątki przed każdymi zajęciami.